NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

 • «Besparelser og sikkerhet for reiser går hånd-i-hånd» i Bergen

  25.oktober inviterer NBTA til seminar om sikkerhets og besparelse

  Reiseledelse, eller Travel Management, omfatter mange områder, og på møtet 25. oktober skal vi belyse noen av de viktigste.

  Hva er den største risikoen forbundet med reiser – og hvem har ansvaret for ansatte når de er på reise?

  Betaler selskapet ditt mer enn nødvendig for reiser og reiserelaterte tjenester?

  Har selskapet ditt en optimal og innarbeidet «travel policy» som reflekterer selskapets strategi?

  Norwegian Business Travel Association (NBTA) ønsker å gi deg bedre innsikt i hvordan ditt selskap kan redusere kostnader og øke sikkerheten for de ansatte i forbindelse med jobbrelaterte reiser. I denne forbindelse inviterer vi bedrifter i Vestlandsregionen til seminar for å drøfte ovennevnte muligheter og problemstillinger, samt gi deg mulighet til nettverke med personer fra andre firma med ansvar for administrasjon eller innkjøp av reisetjenester.

  Noen referanser fra medlemmer:

  «NBTA tilbyr et forum med bransjeekspertise. Her får jeg god mulighet til å drøfte saker og benchmarke med kollegaer som har tilsvarende stilling i andre bedrifter». Gro Fadnes, Wärtsilä

  «Å vere i eit fagleg fellesskap som NBTA gir meg innspel og faktagrunnlag som eg kan formidle til leiinga i min organisasjon, slik at vi etablerer ein trygg og økonomisk forsvarleg reisepolicy for vår organisasjon». Gunda Djupvik, NAV

  NBTA – Norwegian Business Travel Association er et nettverk for innkjøpere og reiseansvarlige i bedrifter samt leverandører innen forretningsreisebransjen. Vårt formål er å skape større innsikt og forståelse av reiseadministrasjon og forretningsreiser som et kompetanseområde. Dette gjøres gjennom deltakelse i arrangementer, blant annet fag- og medlemsmøter, hvor kompetansedeling og relasjonsbygging står i sentrum. På denne måten kan ulike virksomheter få bedre innsikt over elementer som påvirker selskapets direkte og indirekte reisekostnader. I tillegg er det viktig å skape sikkerhet og tilfredshet for de reisende.

  Agenda
  kl.08.30 - 09.00 Registrering og kaffe
  kl.09.00 - 09.15 Velkommen og intro 

  Kl.09.15 - 10.00 «Innkjøp ved endrede rammebetingelser»
  Vi har invitert Tom Eirik Fredriksen som er partner i Inventura AS, et konsulenthus innen innkjøp og  kostnadsstyring. Her får du høre:

  Status for innkjøpsfunksjonen i 2017 - høye ambisjoner om verdiskapning og digitalisering, men implementering er krevende. Kategoristyring og demand management er i fokus.

  Mange innkjøpsorganisasjoner er underbemannet og har et kompetansegap når det gjelder kategoristyring og endringsledelse.

  Man ønsker seg foroverlente leverandører som tar kundens situasjon på alvor, og kan bidra aktivt til å avdekke og realisere gevinstmuligheter.

  Kl.10.00 - 1040 Sikkerhet i førerseter for styring av reisene til Kongsberg Gruppen ASA
  Kongsberg Gruppen ASA har akkurat endret sin globale (og norske) reisepolicy. Det har vært en prosess som har involvert mange. Hør reiseansvarlig Hanne Marit Schultz fortelle om hva de har gjort, hva de har lært og hva de forventer å oppnå.

  Kongsberg Gruppen Asa var nominert, som eneste norske firma, til Duty of care Awards. Dette er en pris for selskap som gjennom effektiv kommunikasjon/program ivaretar reiser, helse og sikkerhet for reisende.

  Kl.10.40 - 11.00 Kaffepause

  Kl.11.00 - 11.30 Innkjøp av reiser - fokusområder, fallgruver og strategier
  Hør hvordan Odfjell Drilling, ved Trine Bakke,  jobber med innkjøp av reiser for både å sikre et optimalt prisnivå, holde de reisende fornøyde og fortsatt ivareta sikkerheten.

  Kl.11.30 - 11.45 Avslutning
  - Oppsummering av dagen, og mulighet for å ta opp saker.

  Kl.11.45 - 12.45 Lunsj

  Sted Dato:   25. oktober, 2017
  Sted:   Scandic Flesland Airport

  Pris og påmelding:  
  Kjøpere:  gratis
  klikk her for påmelding

  Leverandører:
  Medlemmer: kr.650 - klikk her for påmelding
  Ikke-medlemmer: kr. 1150  klikk her for påmelding

 • GBTA Bi-weekly Watch med reiserelatert utvikling innen EU

  Mann med kikkertGBTA følger med på saker som kan få innvirkning på reiser og rammebetingelser generelt. Grayling er et selskap som på vegne av GBTA følger tett på hva som skjer i markedet om innen politikk både i USA og EU (og internasjonalt). Vi vil legge ut saker de omtaler kan være relevant for vår bransje. Vi vil også opplyse om ny informasjon via TM Update (vårt nyhetsbrev).
  Utgaver
  GBTA EU BIWEEKLY WATCH - 16.06.2016
  GBTA EU BIWEEKLY WATCH - 06.05.2016
  GBTA EU BI-WEEKLY WATCH 12 February 
  GBTA EU WEEKLY WATCH 26 February