NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

 • Reisesikkerhet 2019 – Tåler din bedrift å bli utfordret på reisesikkerhet?  Hold av datoen!

  Er bedriftenes program for reisesikkerhet gode nok? Dette er spørsmålet vi stiller for seminaret 29.oktober.

  Verden er i konstant endring, og dette krever også kontinuerlig tilpasning av hvordan bedrifter og deres ansatte håndterer disse endringene. Dagens samfunn gir oss både fysiske og digitale utfordringer innen reisesikkerhet.  Derfor er det viktig å se på hvilke trusler ansatte kan møte på en reise, og hvordan bedrifter best mulig kan legge til rette for risikoreduserende tiltak.

  De reisendes kjønn, bakgrunn og erfaringer påvirker hvordan de håndterer forskjellige situasjoner. Tar bedriftene høyde for dette? Hvordan kan man forberede de ansatte på potensiell risiko og trusler? Et godt program for reisesikkerhet krever at de ansatte forstår og følger programmet. Vi vil derfor se på hvordan bedrifter kan implementere et godt reiseprogram som de ansatte følger.

  På seminaret får du høre spennende internasjonale og norske foredragsholdere, som vil kunne gi deg forslag og inspirasjon til forbedringer av deres eget oppsett for reisesikkerhet.

  NBTA Reisesikkerhetsseminar anbefales for deg som jobber med reiser, HR og HMS, sikkerhet, compliance, expats eller innkjøp.

  Hold av datoen! Program og påmeldingslenker kommer snart.

  Tid og sted
  Sted: Oslo, Radisson Blu Nydalen
  Tid: 29.oktober kl.09.00 - 16.00 (registrering fra kl.0830)
 • Styring av møter, konferanser og event – fra seminaret 12.juni

  Speaker Giving a Talk at Business Meeting. Audience in the conference hall. Business and Entrepreneurship. Panoramic composition suitable for banners.
  Vellykket møte
  Kurs, konferanser og event er den delen innen Travel Management som i liten grad har vært ivaretatt. Nå ser vi imidlertid at det er en større fokus på dette området internasjonalt, og senest i januar gjennomførte GBTA et stort seminar for kjøpere i London.

  NBTA gjennomførte et halvdagsmøte 12.juni for å belyse viktige siden av møter, konferanser og event. Temaene som vi var inne på var Påseplikten, sikkerhet, strategisk styring av møter og event og til slutt en plenumsdiskusjon om erfaringer blant kjøperene rundt deres program og avtaler. Det var et spennende møte med gode innlegg og diskusjoner blant deltagerene. NBTA vil sørge for at de som jobber med dette vil finne faglig støtte gjennom NBTA.

  Presentasjoner og video vil bli lagt ut på medlemssidene.
 • Smarte kontrakter, eierskap av betalingsdata og kutting av de skjulte kostnadene

  På møtet om distribusjon 11.april fortalte Leo fra Lufthansa om hvordan vil jobbe med smarte kontrakter. Vi fikk også høre Jacob Norup Pedersen fra Innovation Lab fortelle hvordan smarte kontrakter vil få stor betydning for markedet og hvordan vi kjøp reisetjenester i tiden fremover.  - Jacob Norup Pedersen uttaler seg om Smarte kontrakter -

  Eurocard med Gunnhild Åstasund Christensen og Beate Svendsen snakket om Open Banking og PSD2. De fortalte hva bedrifter må være oppmerksomme på for å forhindre at reisedata selges videre til 3.part, og hva PSD2 direktivet innebærer.

  Til slutt snakket Kyrre Skoge fra Travel Clearing om hva en bedrift kan oppnå ved å strukturere og optimalisere bestillingsprosess og oppfølging for å oppnå besparelser og effektivisering.

  Presentasjoner og redigerte videoer av presentasjonene vil være tilgjengelig fredag 26.april.

 • Maktkamp om distribusjon – Hva betyr det for kjøperne?

  vip full acces
  Før var hvordan reisetjenester ble distribuert relativt enkelt, men det bildet er i ferd med å endre seg! 4.mars hadde vi full sal for å høre og diskutere hvordan distribusjon av reiser kan og/eller bør utvikle seg.

  Det var stort egansjement fra både foredragshodere, panel og deltagere i salen. Vi fikk høre:

  Amadeus med Svend Olav Leirvaag - Vice President Industry Affairs
  - Hva vil potensielle markeds- og teknologiendringer kunne medføre for sluttkundene?

  Lufthansa Group med Leandro Tonidandel - Country Manager Lufthansa Group
  - Hva er bakgrunnen for Lufthansas distribusjons-strategi, og hva vil den kunne gi deres kunder nå og i tiden fremover.

  Hva tenker hotellene rundt distribusjon? De fikk høre:

  Marcus Lundgren - Scandic Hotels
  Geir Christian Lysberg - Radisson Hotels
  Kjetil Smette - Thon Hotels
  Kari Bente Lehman - Nordic Choice Hotels

  Et panel fra reisebyråene som snakket om; Hva gjør reisebyråene? Hvordan anser de at dette vil påvirke tilbudet til deg - kunden? I panelet satt

  ATPI - Dag Kristian Amland
  American Express (HRG) - Anders Bohlin
  Berg-Hansen Reisebureau - Per Arne Villadsen
  Egencia - Carl Moltzau

  Dette tema er nok ikke utdebattert, og det kommer flere teknologiske endringer som vil påvirke tilbud og kostnader i tiden fremover. Det som er sikkert at det vil medføre endringer i dagens kommersielle avtaler hos både hotell, fly og reisebyrå. For kjøperne vil det gjelde å holde seg oppdatert og ta høyde for de endringene som kommer.  
 • NBTA-møte i Bergen

  23. oktober 09:00 - 16:0023-09-2019 11:2123-09-2019 11:2138Legg til KalenderMer informasjon kommer snart Bergen falseDD.MM.YYYY H:i
  Mer informasjon kommer snart
 • NBTA-møte i Trondheim

  24. oktober 09:00 - 16:0023-09-2019 11:2123-09-2019 11:2138Legg til KalenderMer informasjon kommer snart! Trondheim falseDD.MM.YYYY H:i
  Mer informasjon kommer snart!
 • GBTA/ITM konferanse om Strategic Meeting Management 31. januar

  IMG_0021

  GBTA og ITM - den engelske versjonen av NBTA har gått sammen om lage et arrangement for kjøpere som ønsker å jobbe mer strategisk mot innkjøp og styring av kurs, konferanse og event. Dette arrangementet var bare åpent for kjøpere!

  Det ble et veldig vellykket arrangement hvor deltagere fikk høre, dele og diskutere hvordan andre har løst utfordringer med å styre møter & konferanser i selskapene de jobber i. Her var det deltagere fra både privat og offentlig sektor fra flere land i Europa. Det var en unison tilbakemelding at dette var et arrangement deltagerene ønsket skulle fortsette. Dette var en tilbakemelding vi fikk fra norske og skandinaviske deltagere også.

  Dersom du har noen spørsmål vedrørende arrangementet kan du kontakte Jan Henrik.
Se alle