NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

 • NBTA-møte i Bergen

  Young businessman depositing money in piggy bank

  Bestilling av reiser, marked og andre hensyn gjør at det å bestille reiser ikke kommer til å bli enklere. Så hva kan bedrifter gjøre?

  Da begynner det å nærme seg tiden for å for å bli oppdatert om endringer, spå litt om fremtiden, få fakta om bransjen og vurdere hvordan dette vil kunne påvirke hva dere bør fokusere på i eget reiseprogram.

  På dette møtet vil du også få verdifulle innspill til hvordan dere kan legge opp deres innkjøpsprosesser for hotell og reisebyrå.

  Meld deg på under!

  Agenda

  kl.11.00 - 11.30 Registrering
  kl.11.30 - 12.15 Lunsj

  kl.12.15 - 12.25 Velkommen
  kl.12.25 - 13.10 Trender, markedsutvikling og utfordringer for kunder
  Jan Henrik vil presentere GBTA sine forventningen til utvikling av markedet. Han vil også gå igjennom områder og teknologi som vil påvirke hvordan vi kjøper inn og styrer forretningsreiser de nærmeste årene. Det vil bli enda viktigere for kunder å holde seg orientert i et marked med økende kompleksitet!

  kl.13.15 - 14.00 Innkjøp av reisebyråtjenester - deling av erfaring fra et innkjøpssamarbeid
  Vi får høre Trine Kittang Bakke fortelle om hvordan de har jobbet sammen med Aibel i forbindelse med innkjøp av reisebyråtjenester. Hvordan forberedte de seg? Hva lærte de? Suksesser og hva de ville endret på. Hør, lær og diskuter!

  kl.14.00 - 14.30 Kaffepause og mingling

  kl.14.30 - 15.15 Innkjøp av hotelltjenester - deling av erfaring fra et innkjøpssamarbeid
  Vi får høre Trine Kittang Bakke fortelle om hvordan de har jobbet sammen med Aibel i forbindelse med innkjøp av hotelltjenester. Hvordan forberedte de seg? Hva lærte de? Suksesser og hva de ville endret på. Hør, lær og diskuter!

  kl.15.15 - 15.50 Miljø er på agendaen
  Reiser og miljø er høyt opp i mediabilde. Hvor står bedriftene oppe i dette? Hva gjør andre bedrifter? Spørsmålene er mange, og vi vil snakke litt om hvilke muligheter som finnes, og diskutere hva som kan gjøres i forhold til bedriftens behov hvor det å reise er i mange tilfeller er helt nødvendig.

  Vi har invitert Helene Frihammer som siden 2014 har ledet nettverket Klimapartnere Hordaland hos Norsk klimastiftelse. Hun har drøyt 12 års erfaring som rådgivende konsulent fra det private marked, i endringshåndtering, prosjektledelse, digitalisering og strategi innen bl.a. bank, finans, olje, gass og reiseliv. Helene har tre mastergrader; «Master in IT» fra Bond University - Australia, «Master in International Business and Management» fra EAE Barcelona/ Esce Paris og «Master in International Development» med fokus på strategisk samfunnsansvar og bærekraft fra Bath University.

  kl.15.50 - 16.00 Avslutning

  Tid og sted

  Sted: Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, 5004 Bergen
  Tid: 23. oktober kl.11.30 - 16.00
  Pris: kr. 625,-

  Du melder deg på her!

  Spørsmål? Send de på jhu@nbta.no
 • NBTA-møte i Trondheim 24. oktober

  Young businessman depositing money in piggy bank

  Bestilling av reiser, marked og andre hensyn gjør at det å bestille reiser ikke kommer til å bli enklere. Så hva kan bedrifter gjøre?

  Da begynner det å nærme seg tiden for å for å bli oppdatert om endringer, spå litt om fremtiden, få fakta om bransjen og vurdere hvordan dette vil kunne påvirke hva dere bør fokusere på i eget reiseprogram.

  På dette møtet vil du også få verdifulle innspill til hvordan dere kan legge opp deres innkjøpsprosesser for hotell og reisebyrå.

  Meld deg på under!

  Agenda

  kl.08.30 - 09.00 Registrering
  kl.09.00 - 09.10 Velkommen

  kl.09.10 - 09.50 Trender, markedsutvikling og utfordringer for kunder
  Jan Henrik vil presentere GBTA sine forventningen til utvikling av markedet. Han vil også gå igjennom områder og teknologi som vil påvirke hvordan vi kjøper inn og styrer forretningsreiser de nærmeste årene. Det vil bli enda viktigere for kunder å holde seg orientert i et marked med økende kompleksitet!

  kl.09.50 - 10.30 Innkjøp av reisebyråtjenester - Hva er det viktig å tenke på?
  Du får høre om områder det er viktig å se på innen innkjøp av reisebyråtjenester. Vi deler erfaringer fra medlemmer som har gjort innkjøpssamarbeid, ser på teknologi og foredragsholderen deler egne erfaringer. Du får høre Gunda Djupvik fra NAV og Jan Henrik Ulvatne fra NBTA. Det legges opp til høy grad av interaktivitet med deltagerene.

  kl.10.30 - 10.20 Kaffepause og mingling

  kl.10.20 - 11.00 Innkjøp av hotelltjenester - Hva er det viktig å tenke på?
  Du får høre om områder det er viktig å se på innen innkjøp av hotelltjenester. Vi vil gå igjennom erfaringer fra medlemmer som nylig har har gjennomført innkjøpssamarbeid, ser på markedet og foredragsholderne deler av egne erfaringer.  Du får høre Gunda Djupvik fra NAV og Jan Henrik Ulvatne fra NBTA. Det legges opp til høy grad av interaktivitet med deltagerene.

  kl.11.00 - 11.40 Miljø er på agendaen - Hør hva NTNU har gjort i samarbeid med FIVH
  Reiser og miljø er høyt opp i mediabilde. Hvor står bedriftene oppe i dette? Hva gjør andre bedrifter? Spørsmålene er mange, og vi vil snakke litt om hvilke muligheter som finnes, og diskutere hva som kan gjøres i forhold til bedriftens behov hvor det å reise i mange tilfeller er helt nødvendig.

  Anna Sara Fjeld fra FIVH vil sammen med Silje Solberg fra Ducky presentere arbeidet som FIVH har gjort i samarbeid med NTNU og Ducky for å endre NTNUs reisevirksomhet.

  kl.11.40 - 11.50 Oppsummering og avslutning

  kl.11.50 - 12.30 Lunsj

  Tid og sted
  Sted: Scandic Solsiden Tid: 23. oktober kl.09.00 - 12.30

  Pris: kr. 625,-
  Du melder deg på her!

  Spørsmål?

  Send de på jhu@nbta.no
 • Reisesikkerhet 2019 – Tåler din bedrift å bli utfordret på reisesikkerhet?  Er bedriftenes program for reisesikkerhet gode nok? Dette er spørsmålet vi stiller for seminaret 29.oktober.

  Verden er i konstant endring, og dette krever også kontinuerlig tilpasning av hvordan bedrifter og deres ansatte håndterer disse endringene. Dagens samfunn gir oss både fysiske og digitale utfordringer innen reisesikkerhet.  Derfor er det viktig å se på hvilke trusler ansatte kan møte på en reise, og hvordan bedrifter best mulig kan legge til rette for risikoreduserende tiltak.

  De reisendes kjønn, bakgrunn og erfaringer påvirker hvordan de håndterer forskjellige situasjoner. Tar bedriftene høyde for dette? Hvordan kan man forberede de ansatte på potensiell risiko og trusler? Et godt program for reisesikkerhet krever at de ansatte forstår og følger programmet. Vi vil derfor se på hvordan bedrifter kan implementere et godt reiseprogram som de ansatte følger.

  På seminaret får du høre spennende internasjonale og norske foredragsholdere, som vil kunne gi deg forslag og inspirasjon til forbedringer av deres eget oppsett for reisesikkerhet. Sjekk noen av våre fordragsholdere og tema under:

  Ivaretas reisesikkerhet godt nok av næringslivet?
  Tidligere sjef for Hæren Generalmajor Odin Johannessen er i dag leder for NSR. Han vil innlede årets Reisesikkerhetsseminar med å fortelle i hvilken grad NSR opplever at norske bedrifter ivaretar reisesikkerheten godt nok.

  Er vi alle like når det gjelder håndtering av reisesikkerhet?
  Carolyn Pearson er grunnleggeren og CEO av Maiden Voyage, en organisasjon som bringer kjønn på agendaen når det gjelder reisesikkerhet. Hun er en anerkjent foredragsholder og leder på feltet reisesikkerhet for kvinner og LGBTQ+ community (Lesbian/Gay/B/Transsexual mm.).

  Carolyn er medlem sikkerhetskommiteen til GBTA (Global Business Travel Association), en kjent foredragsholder og har vært mye brukt av media i forbindelse med at hun hjelper organisasjoner å ta tak i et sensitivt tema samtidig som de ivaretar «Duty of care»/sikkerheten til de ansatte.

  Hva kan du lære av hvordan British Airways ivaretar sikkerheten til de flyvende?
  Etter 29 år som diplomat for Storbrittania, med utplasseringer i Østerrike, Argentina, Frankrike og Pakistan, begynnte William Sandover å jobbe som British Airways (BA) sin internasjonale sikkerhetsrådgiver i perioden november 2008 til juli 2017. I sin jobb i BA designet, utviklet og implementerte han BA’s Travel Risk Management program og supporterte endringer i hvordan de tar hånd om sine flyvende. Siden november 2015 har han vært leder for GBTA's Travel Risk Committee i Europa.

  Etter han forlot BA, ble William utnevnt til  Special Adviser, Intelligence and Analysis for Risk Advisory, London og som en uavhengig Security Adviser til Cathay Pacific Airlines.  Han er direktør for VChain Technologies hvor han gir råd innen luftfart og til myndigheter.

  Vurderes sikkerheten ved valg av hotell godt nok?
  Vi stiller spørsmål om både når, hvor og hva det er viktig å se på vedørende sikkerhet på hotell. Er det bare på åpenbare risiko-destinasjoner dette skal evalueres? Hvordan skal man finne balansen mellom et bredt tilbud og godkjente valg?

  Hva kan reisebyråene gjøre for å hjelpe bedriftene og de reisende til å gjøre riktige valg? Du få høre:

  - Josh Alcorn er Regional Security Manager for Norden og Nederland for International SOS. Han jobber med globale kunder for å definere, evaluere og redusere kompleks sikkerhetsrisiko.

  - Hans Kanold, grunnleggeren av Safe Hotel Alliance.

  - Helene Holmberg, Salgsdirektør hos Amex Global Business Travel, har en bred bakgrunn fra reiselivsindustrien, og har siden 1990 jobbet i mange forskjellige roller.

  Hva kan Sjømannskirken bidra med i en krise?

  Dårlig håndtering av en krisesituasjon kan gjøre stor skade på et selskaps omdømme. Hvordan kan Sjømannskirken bistå? Vi har invitert Jan Stellef Rønningen til å snakke om: Psykososial krisestøtte – hva handler det om? Hva er viktige mestringsfaktorer når en krise oppstår, og hvordan kan Sjømannskirken bistå? Han vil også gå igjennom hvordan de har jobbet med forskjellige bedrifter.

  Digital reisesikkerhet
  Digital sikkerhet og brudd på det, er et tema som som vi leser om nesten daglig. I forbindelse med reiser er de ansatte ofte i et miljø de ikke kontrollerer, og dette kan medføre økt risiko for både bedriftens it-systemer og potensielt den reisende.

  Vi har invitert Jan Petter Torgersrud fra Telenor til å utdype hvilke områder de anser er viktige i forbindelse med digital sikkerhet på reise. Hvordan håndterer Telenor dette for sine egne ansatte? Når oppstår risiko?

  Foredrag og ordstyrere

  Vi har invitert Ronny Sæther fra Norges Bank og Hanne-Marit Schultz fra Kongsberg Gruppen til å komme med egne erfaringer og styre debatter med foredragsholdere.

  Sikre deg plass ved å melde deg på under!

  NBTA Reisesikkerhetsseminar anbefales for deg som jobber med reiser, HR og HMS, sikkerhet, compliance, expats eller innkjøp.

    Tid og sted

  Sted: Radisson Blu Nydalen, Oslo

  Tid: 29.oktober kl.09.15 - 16.00 (registrering fra kl.08.30)

  Påmelding medlemmer: kr.945 meld deg på her!
  Påmelding NSR-medlemmer (sjekk om dere er NBTA-medlemmer): kr.1145 meld deg på her!
  Påmelding ikke-medlemmer: kr. 1845 meld deg på her!

  Velkommen på møte!

  Spørsmål? Send de på jhu@nbta.no
 • Styring av møter, konferanser og event – fra seminaret 12.juni

  Speaker Giving a Talk at Business Meeting. Audience in the conference hall. Business and Entrepreneurship. Panoramic composition suitable for banners.
  Vellykket møte
  Kurs, konferanser og event er den delen innen Travel Management som i liten grad har vært ivaretatt. Nå ser vi imidlertid at det er en større fokus på dette området internasjonalt, og senest i januar gjennomførte GBTA et stort seminar for kjøpere i London.

  NBTA gjennomførte et halvdagsmøte 12.juni for å belyse viktige siden av møter, konferanser og event. Temaene som vi var inne på var Påseplikten, sikkerhet, strategisk styring av møter og event og til slutt en plenumsdiskusjon om erfaringer blant kjøperene rundt deres program og avtaler. Det var et spennende møte med gode innlegg og diskusjoner blant deltagerene. NBTA vil sørge for at de som jobber med dette vil finne faglig støtte gjennom NBTA.

  Presentasjoner og video vil bli lagt ut på medlemssidene.
 • Smarte kontrakter, eierskap av betalingsdata og kutting av de skjulte kostnadene

  På møtet om distribusjon 11.april fortalte Leo fra Lufthansa om hvordan vil jobbe med smarte kontrakter. Vi fikk også høre Jacob Norup Pedersen fra Innovation Lab fortelle hvordan smarte kontrakter vil få stor betydning for markedet og hvordan vi kjøp reisetjenester i tiden fremover.  - Jacob Norup Pedersen uttaler seg om Smarte kontrakter -

  Eurocard med Gunnhild Åstasund Christensen og Beate Svendsen snakket om Open Banking og PSD2. De fortalte hva bedrifter må være oppmerksomme på for å forhindre at reisedata selges videre til 3.part, og hva PSD2 direktivet innebærer.

  Til slutt snakket Kyrre Skoge fra Travel Clearing om hva en bedrift kan oppnå ved å strukturere og optimalisere bestillingsprosess og oppfølging for å oppnå besparelser og effektivisering.

  Presentasjoner og redigerte videoer av presentasjonene vil være tilgjengelig fredag 26.april.

 • Maktkamp om distribusjon – Hva betyr det for kjøperne?

  vip full acces
  Før var hvordan reisetjenester ble distribuert relativt enkelt, men det bildet er i ferd med å endre seg! 4.mars hadde vi full sal for å høre og diskutere hvordan distribusjon av reiser kan og/eller bør utvikle seg.

  Det var stort egansjement fra både foredragshodere, panel og deltagere i salen. Vi fikk høre:

  Amadeus med Svend Olav Leirvaag - Vice President Industry Affairs
  - Hva vil potensielle markeds- og teknologiendringer kunne medføre for sluttkundene?

  Lufthansa Group med Leandro Tonidandel - Country Manager Lufthansa Group
  - Hva er bakgrunnen for Lufthansas distribusjons-strategi, og hva vil den kunne gi deres kunder nå og i tiden fremover.

  Hva tenker hotellene rundt distribusjon? De fikk høre:

  Marcus Lundgren - Scandic Hotels
  Geir Christian Lysberg - Radisson Hotels
  Kjetil Smette - Thon Hotels
  Kari Bente Lehman - Nordic Choice Hotels

  Et panel fra reisebyråene som snakket om; Hva gjør reisebyråene? Hvordan anser de at dette vil påvirke tilbudet til deg - kunden? I panelet satt

  ATPI - Dag Kristian Amland
  American Express (HRG) - Anders Bohlin
  Berg-Hansen Reisebureau - Per Arne Villadsen
  Egencia - Carl Moltzau

  Dette tema er nok ikke utdebattert, og det kommer flere teknologiske endringer som vil påvirke tilbud og kostnader i tiden fremover. Det som er sikkert at det vil medføre endringer i dagens kommersielle avtaler hos både hotell, fly og reisebyrå. For kjøperne vil det gjelde å holde seg oppdatert og ta høyde for de endringene som kommer.  
 • GBTA/ITM konferanse om Strategic Meeting Management 31. januar

  IMG_0021

  GBTA og ITM - den engelske versjonen av NBTA har gått sammen om lage et arrangement for kjøpere som ønsker å jobbe mer strategisk mot innkjøp og styring av kurs, konferanse og event. Dette arrangementet var bare åpent for kjøpere!

  Det ble et veldig vellykket arrangement hvor deltagere fikk høre, dele og diskutere hvordan andre har løst utfordringer med å styre møter & konferanser i selskapene de jobber i. Her var det deltagere fra både privat og offentlig sektor fra flere land i Europa. Det var en unison tilbakemelding at dette var et arrangement deltagerene ønsket skulle fortsette. Dette var en tilbakemelding vi fikk fra norske og skandinaviske deltagere også.

  Dersom du har noen spørsmål vedrørende arrangementet kan du kontakte Jan Henrik.
Se alle