Velkommen som medlem av NBTA

NBTA – Norwegian Business Travel Association er et nettverk for Travel Managers og leverandører innen forretningsreisebransjen. Vårt formål er å skape større innsikt og forståelse av Travel Management og forretningsreiser som et kompetanseområde. Dette gjøres gjennom aktiv deltakelse og engasjement i foreningens arrangementer, blant annet fag- og medlemsmøter, hvor kompetansedeling og relasjonsbygging står i sentrum.

NBTA | for virksomheter som er opptatt av

 • Effektiv administrasjon av reisevirksomheten
 • Oppfølging av sikkerheten til de ansatte på reise
 • Forbedret reisepolicy
 • Ønsker å optimere deres avtaler
 • God kommunikasjon internt og eksternt
 • Å få tilgang til et kunnskapsnettverk som gir dere tilgang til «best practice»
 • Nettverksmuligheter – møt og del kunnskap med andre som jobber med Travel/-Meeting Management
 • Redusert deltakeravgift på fagmøter
 • Medlemsbedriften kan ha med ubegrenset antall deltakere til medlemspris på fagmøter
 • Tilgang til presentasjoner, opptak og rapporter på de lukkede medlemssidene
 • Tilgang til GBTAs sider med ressursbibliotek (NBTA sitt internasjonalt nettverk)
 • Tilgang til å delta på GBTA sine konferanser (invitasjoner sendes til alle NBTA medlemmer)
 • Egne sosiale arrangementer

Medlemsbetingelser

 • Det er bedriften/ organisasjonen som er medlem, men knyttet opp til personlig representant.
 • Direktemedlemmene bør være beslutningstagere innen reiserelaterte innkjøp eller administrasjon.
 • Assosierte medlemmer representeres ved salg-eller markedsmedarbeidere.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften blir fakturert i begynnelsen av januar hvert år. Prisen fastsettes av Generalforsamlingen. Prisen er kr. 5900 for kjøper-medlemmer (DM) og kr. 8900 for leverandør-medlemmer (AM). Betalingsfrist er 30 dager. Dersom du ønsker å avslutte medlemskapet må vi motta skriftlig oppsigelse innen 30.september i medlemsåret.

Hvorfor skal du bli medlem av NBTA?

Hvorfor være medlem av NBTA?

Eurocard sitt formål med å være sponsor og medlem av NBTA er å skape større innsikt og forståelse for travel management. Vi ønsker å hjelpe våre kunder, bedrifter og medlemmene med kunnskap om forretningsreisebransjen. NBTA tar for seg tema som er viktige for de som jobber med innkjøp og styring av reiserelaterte tjenester. Dette er et område som er mye mer komplekst enn mange er klar over.

«Vi opplever at vi gjennom NBTA kan bidra til kompetansedeling, noe som oppleves som relevant og viktig i et marked som er utsatt for store endringer i et raskt tempo.” 
Beate Svendsen Key Account Manager i Eurocard

Kontakt adminstrasjonen i NBTA for å høre nærmere om Norges største kundestyrte nettverk for kjøpere av forretningsreiser. Vi samler kjøpere og leverandører til nettverk for utveksling og utvikling innen bransjen.