Administrasjon og styret i NBTA

Administrasjon

Carl Moltzau

Administrativ leder

NBTA logo

Styret

Styreleder

Frederik Hanses

DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Tlf: 483 38 193

E-post: frederik.hanses@dfo.no

Styresekretær

Marianne A. Tønsberg

Statkraft AS

Tlf: 901 41 819

Epost: marianne.asphaug.tonsberg@statkraft.com

Styremedlem

Beate Svendsen

Eurocard

Tlf: 408 05 458

Epost: beate.svendsen@eurocard.no

Styremedlem

Daniel Hovland

Forsvaret

Tlf: 922 58 521

Epost: dahovland@mil.no

Styremedlem

Janet Susort

Aibel AS

Tlf: 990 05 905

Epost: janet.susort@aibel.com

Styremedlem

Victoria Akgül Heckmann

Egencia | An American Express Global Business Travel Company

Tlf: 488 98 144

Epost: vheckmann@egencia.com

Varamedlem

Siv Christensen

Scandic Hotels

Tlf: 911 73 077

Epost: siv.christensen@scandichotels.com

Varamedlem

Beate Andersen

Kongsberg Maritime AS

Tlf: 958 85 130

Epost: beate.andersen@km.kongsberg.com

Valgkomité

Trine Kittang Bakke

Odfjell Technology

Tlf: 415 08 569

Epost: trba@odfjelltechnology.com

Valgkomité

Hanne Marit Schultz

Kongsberg Gruppen ASA

Tlf: 913 42 479

Epost: hanne.marit.schultz@kog.kongsberg.com