Generalforsamling med full enstemmighet

NBTAs Generalforsamling med full enstemmighet!

NBTA gjennomførte sitt årsmøte 14. april 2021 på en effektiv og god måte.

Styreleder Hilde Dahm-Simonsen ga alle saker nødvendig oppmerksomhet. Medlemskontingenten forble uendret.

Tidligere daglig leder, Jan Henrik Ulvatne, ble takket av etter årsmøte med lovord om lykke til på reisen med sitt nye selskap som han utvikler.

Flere styremedlemmer var på valg, men stilte seg til disposisjon for en ny periode og ble valgt inn. Styreleder var ikke på valg. Nyvalgt er imidlertid Brynjar Wågø som går inn som varamedlem.

Han har jobbet 10 år i Scandic Hotels og er i dag Key Account Manager/Bid Manager. Tidligere rolle i Scandic har vært Country Procurement Manager – Norway. Brynjar er utdannet fra Forsvaret og BI, og før han kom til reiselivet jobbet han med eiendom, pensjon og forsikringer og investeringsprodukter. Velkommen.

Referatet er godkjent og signert.

Les referatet her

Foto: Hilde Dahm-Simonsen – Styreleder