Bli med i NBTA styret!

I år er det flere styremedlemmer som er på valg, og vi vil ha deg med på laget!

Hvem er du?

  • Du jobber enten:
    – helt- eller delvis med reiseavtalene i bedriften
    – har ansvar for reisepolicy’en i bedriften
    – som leverandør av forretningsreiser
  • Du har interesse for travel/reiser som fag

NBTA styret består i dag av kunder og leverandører, og vi har stor verdi av hverandre.

Som styremedlem i NBTA får du…

…et godt og faglig nettverk
…være med å påvirke i hvilken retning NBTA skal gå
…bidra til at NBTA tar opp relevante temaer
…erfaring av å sitte i et styre

NBTA jobber nasjonalt, nordisk og internasjonalt.
Styrevervet er 2 år.

Er du interessert eller har spørsmål? Ta kontakt med valgkomiteen nedenfor.

Vi vil gjerne høre fra deg!

NBTA valgkomité

Trine Kittang Bakke

Odfjell Technology

+47 415 08 569

trba@odfjelltechnology.com

Hanne Marit Schultz

Kongsberg Gruppen ASA

+47 913 42 479

hanne.marit.schultz@kog.kongsberg.com