Ny administrativ leder fra 1. september

,

Styret i NBTA er godt fornøyd med å ha rekruttert Carl Moltzau til stillingen som ny administrativ leder av NBTA.

Carl har hatt ulike lederstillinger innen Salg, Account Management og HR i det meste av sin yrkeskarriere.

Med lang erfaring fra reiseliv og som forretningsreisende vil han ta inn erfaringen fra begge områder i sine oppgaver som Administrativ leder.

Carl bor i Drøbak og er gift med Hilde – sammen har de 4 voksne barn. På fritiden dyrker han hobbier som toppturer og guiding.

-”Vi har stor tro på at Carl vil tilføre NBTA ytterligere verdi”, sier Frederik Hanses, styreleder i NBTA.

Carl erstatter Camilla Lagesen 1. september, da hun går over i ny stilling som Route Development Manager i Avinor.

Styret ønsker både Carl og Camilla lykke til!