Generalforsamling 18. april 2023

NBTA gjennomførte sitt årsmøte 18. april 2023 på en effektiv og god måte.

Avtroppende styreleder Hilde Dahm-Simonsen var fraværende og styremedlem Daniel Hovland ønsket velkommen til Generalforsamlingen.

  • Det var 19 fremmøtte medlemmer, 1 medlem deltok digitalt og 1 fra NBTAs administrasjon. Alle fremmøtte medlemmer var stemmeberettigede. Ingen fullmakter ble registrert.

Det ble gjort oppmerksom på at det ikke var kommet inn noen innkommende forslag. Innkalling og utsendelse av dokumenter er i tråd med foreningens vedtekter.

Styremedlem

  • Frederik Hanses fra DFØ, Marianne A. Tønsberg fra Statkraft og Victoria Akgul Heckmann fra Egencia ble valgt inn som nye styremedlemmer. Alle tre velges for 2 år.
  • Styremedlem Beate Svendsen fra Eurocard, Janet Susort fra Aibel AS og Daniel Hovland fra Forsvaret var ikke på valg.

På styrets første møte 26. mai ble Frederik Hanses valgt som styreleder og Marianne A. Tønsberg valgt som styresekretær.

Varamedlem

  • Beate Andersen fra Kongsberg Maritime ble valgt som ny vara.
  • Siv Christensen fra Scandic Hotels ble gjenvalgt som vara.

Valgkomité

  • Hanne Marit Schultz fra Kongsberg Gruppen ASA og Trine Kittang Bakke fra Odfjell Technology var ikke på valg.

Vi ønsker styret lykke til!

Referatet er godkjent og signert.

– Les referatet HER.