NORWEGIAN BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION

 • Nordic Business Travel Summit 2020

  banner 2_JPEG Welcome to the Nordic Business Travel Summit 2020 The Name of the Game! We have further developed the event and are now including breakout sessions in order to provide wider content, adding more choice. The goal of the Summit is to Inspire, Challenge and Inform: at NBTS you will get a taste of what’s coming and what you need to be prepared for. We want to have a Nordic Touch to the content and the combination of networking, information and possibility to exchange experiences with your colleagues in the industry makes NBTS a unique platform for knowledge and development! The program will be updated regularly, but already now you can read about some of the topics that will be cover at NBTS! Click here to learn more and to register Early Bird Registration: Sign up before 1. February to secure the lower registration fees!
 • Miljøvennlige reiser årets store tema på GBTA Europa-konferansen

  IMG_2803 Vi var over 20 medlemmer som deltok på årets GBTA-konferanse i München. Her møtte vi over 1000 andre fra Europa og resten av verden for å utvide nettverket, ha leverandørmøter, bli oppdatert og tilegne oss ny kunnskap.

  Et sentralt tema på konferansen var Miljø, og hvordan reisende og bedriftene kan gjøre gode valg når reisen først skal gjennomføres. Det ble også diskutert hva leverandørene bør gjøre for å støtte de reiseansvarlige og deres bedrifter for å kunne gjøre gode miljøvalg.

  «Sustainable travel» var en tittel som gikk igjen på mange presentasjoner og workshops.

    Hyggelig var det også at vår egen styreleder Gunda Djupvik fra NAV og Eli Lindland fra Berg-Hansen Reisebureau var på scenen for å snakke om henholdsvis compliance og NDC.

  Vi begynner allerede å planlegge for neste års arrangement som skal være i Wiesbaden bare ca. 30 minutter fra flyplassen i Frankfurt 3 - 5. november. Deltagelse gir stor verdi for både kjøpere og leverandører! Har du spørsmål så ta kontakt med Jan Henrik.
 • Styring av møter, konferanser og event – fra seminaret 12.juni

  Speaker Giving a Talk at Business Meeting. Audience in the conference hall. Business and Entrepreneurship. Panoramic composition suitable for banners. Vellykket møte Kurs, konferanser og event er den delen innen Travel Management som i liten grad har vært ivaretatt. Nå ser vi imidlertid at det er en større fokus på dette området internasjonalt, og senest i januar gjennomførte GBTA et stort seminar for kjøpere i London. NBTA gjennomførte et halvdagsmøte 12.juni for å belyse viktige siden av møter, konferanser og event. Temaene som vi var inne på var Påseplikten, sikkerhet, strategisk styring av møter og event og til slutt en plenumsdiskusjon om erfaringer blant kjøperene rundt deres program og avtaler. Det var et spennende møte med gode innlegg og diskusjoner blant deltagerene. NBTA vil sørge for at de som jobber med dette vil finne faglig støtte gjennom NBTA. Presentasjoner og video vil bli lagt ut på medlemssidene.

Aktiviteter

Gullsponsorer

Sølvsponsorer