NBTA-seminar 21.mai – Tallgrunnlagene som er gull verdt for den reiseansvarlige

Tall er et av de viktigste grunnlag for alle beslutninger som gjøres, og derfor er det viktig at det tallmaterialet er av best mulig kvalitet. Det er ofte et stort sprik i kvaliteten på datagrunnlaget mange har, og mange reiseansvarlige kan derfor ikke styre eller kjøpe inn reiserelaterte tjenester på en optimal måte. På seminaret 21. mai får du både innspill til bruk av data fra reiseregningssystem, hvordan du skal bruke data både i forhandlinger og i internkommunikasjon for å oppnå best mulige resultater. Godt tallmateriale kan hjelpe deg til garanterte besparelser!

I mange år har spørsmålet vært hva de totale kostnadene av reiser er. Vi har derfor invitert et selskap som har vekket stor interesse innen datakonsolidering og beslutningsverktøy hos mange av de største reisekjøperne i Europa. Det gjelder «Big data»-løsninger som konsoliderer reisedata på en måte som gir verdifull beslutningstøtte. PI Limited er et selskap som ligger i forkant av denne utviklingen, og vil påvirke hvordan man jobber innen Travel Management i årene som kommer.

PRESENTASJONENE LIGGER UNDER MEDLEMSSIDENE!