GBTA

Våre nettverk

NBTA er medlem av GBTA Europe som er en del av det globale nettverket GBTA. Gjennom dette nettverket finner du mange dyktige travel managere som er rike på erfaring og kunnskap. På webisidene til GBTA og GBTA Europe kan du finne artikler, rapporter og maler som kan brukes i ditt eget arbeid. Her kan du finne informasjon som hjelpe deg med forbedringer, gode ideer og løsninger som allerede er etterprøvd. En god idé kan hjelpe deg til store forbedringer, og ikke minst kan tilgangen informasjonen spare deg for mye tid.

Ved å bruke GBTA og NBTA sine nettverk/ressurser kommer du langt mot å levere optimale løsninger for din bedrift. Dette er bare en av mange fordeler du får tilgang til gjennom medlemskap i NBTA.

Områder det jobbes med i GBTA

Noen av de verktøy og saker som GBTA jobber med er:

  • GBTA sin årlige konferanse
  • GBTA undersøkelser & rapporter
  • Europeiske partnere sine undesøkelser og rapporter
  • GBTA Europe Benchmarking verktøy
  • CSR verktøy
  • Utdannelse og treningsprogram innen Travel Management
  • Tilgang til et Europeisk nettverk
  • Høringsorgan for EU
  • Ta kontakt med oss dersom du har flere spørmål rundt GBTA, eller sjekk sidene (Klikk her).

Gullsponsorer