Generalforsamling 28. april 2022

NBTA gjennomførte sitt årsmøte 28. april 2022 på en effektiv og god måte.

Tidligere administrativ leder, Marianne Smith Magelie, ble takket av etter årsmøte med lykkeønskninger på veien videre.

Styreleder Hilde Dahm-Simonsen fra Multiconsult ble gjenvalgt for 1 år. Det ble valgt inn to nye styremedlemmer; Janet Susort fra Aibel AS og Daniel Hovland fra Forsvaret.

Tidligere styremedlemmer Hanne Marit Schultz fra Kongsberg Gruppen ASA og Trine Kittang Bakke fra Odfjell Technology ble valgt til valgkomité.

Nils-Arne Øygarden fra NRK ble gjenvalgt som varamedlem, sammen med Siv Christensen fra Scandic Hotels.

Styret fremmet forslag om å øke kontingenten i 2023 for direkte medlemmer (DM) fra 4.900 kr til 5.900 kr, mens kontingenten for leverandører (AM) opprettholdes på 8.900 kr per medlem. Styrets innstilling ble godkjent.

Vi ønsker styret lykke til!

Referatet er godkjent og signert.

Les referatet HER.