NBTA Sikkerhetsseminar 10.mars

Under en presentasjon på Business Travel Show i London nå i februar uttalte Will Hasler, Business Travel Manager hos PWC, at det er ingen steder som kan defineres å være uten risiko. Tar så bedriftene hensyn til dette? Det skjer mange småhendelser med reisende som aldri kommer opp i media, pga det ikke kom skjedde noe alvorlig. Imidlertid kan disse små hendelsene fort skape mye bryderi og i noen tilfeller få alvorlige følger for de ansatte ogr deres arbeidsgivere. Er så sikkerheten til de ansatte høyt nok oppe på agendaen utover reaktive rutiner og prosedyrer når hendelsen først har oppstått? På dette seminaret setter vi fakta på bordet, ser på opplæring som bør gis og hvordan reisebransjen bør forbedre seg for støtte de sikkerhetsopplegg bedriftene ønsker seg.Velkommen til et spennende seminar 10.mars på Hotel Bristol i Oslo! Meld deg på her, eller via programmet som du kan laste ned under.