BT4Europe | NBTA er medgrunnlegger av ny forening i Europa

,

European Network of Business Travel Associations

European Business Travel Buyers Unite

NBTA er medgrunnlegger av ny forening i Europa – BT4Europe

13 nasjonale forretningsreiseforeninger i Europa har etablert en non-profil organisasjon,” European Network of Business Travel Associations”, (BT4Europe). Hensikten er å gi innkjøpere av forretningsreiser en sterkere stemme i Europa. NBTA (Norwegian Business Travel Association) er en etablert og aktiv forening i Norge bestående av innkjøpere og leverandører av forretningsreiser. BT4Europe vil ha kontor i Brussel.

Millioner av europeere er på forretningsreiser hvert år, og tusenvis av arbeidsplasser er etablert for å betjene nettopp dette markedet.

Forretningsreiser utgjør en stor og viktig del av den europeiske økonomien. Inntil nylig har bedrifter og myndigheter, store innkjøpere av reiser og møter, ikke hatt et felles sterkt og klart talerør som kan lytte til bransjens utfordringer. Ønsket er å løfte dette opp og representere dem på et europeisk nivå.

BT4Europe ønsker å spille en sentral rolle mellom de nasjonale medlemsforeningene og de politiske beslutningstagerne i Europa. Øverst på ønskelisten står tilbake henting, eller friskmelding, av forretningsmarkedet etter pandemien. Spørsmålet er imidlertid om hvordan reisene kan bli mer forutsigbart til fordel for digitale tilnærminger.

Gründerne av BT4Europe er ABTA (Østerrike), AEGVE (Spania), AITMM (Italia), AFTM (Frankrike), ASTM (Sveits), BATM (Belgia), CORTAS (Nederland), DBTA (Danmark), FBTA (Finland), NATM (Nederland), NBTA (Norge), SBTA (Sverige) og VDR (Tyskland). Målet er at BT4Europe skal vokse med flere medlemmer og partnere.

«Pandemien har bidratt til å sette søkelyset på en felles røst for å ivareta innkjøperne av forretningsreiser og bransjens interesser. VI har en ambisjon om å øke forståelsen for, og kunnskapen om, hva forretningsreisemarkedet betyr for Europa» sier Lotten Fowler, General Manager for SBTA, som nettopp er utnevnt til Board Director i BT4Europe.

For mer informasjon om European Network of Business Travel Associations/BT4Europe ta gjerne kontakt via mail@bt4europe.com