NBTA Statsseminar 29.april

«Hvilke avtaletyper og avrop er de riktige for dine innkjøp av reiserelaterte tjenester?»
Temaene i år vil være uløste problemstillinger med rammeavtaler, og hvilke forhold det er viktig å passe på ved bruk av maler som f.eks. DIFI sine. 

< /span>

Foredragsholder Jørgen Myhre fra KPMG stiller spørsmålet om du overhode bør kunngjøre rammeavtaler! Han vi snakke om spesielle utfordringer innen avrop og rammeavtaler.

Regjeringen snakker om forenklinger innen offentlige anskaffelser, og DIFI har utviklet maler som skal være til hjelp ved offentlige anskaffelser. Uansett maler eller ikke, så stilles det krav til den som gjør anskaffelsen. Foredragsholder Espen Bakken fra Advokatkontoret Arntzen de Besche gi oss en oppdatering om bebudede forenklinger, og han vil ha et kritisk blikk på noen av de malene som er utviklet (inkludert DIFIs miljøkriterier for hotelltjenester).

Krav gjelder ikke bare opprettholdelse av regelverket for anskaffelser, men også evnen til å legge til rette for best mulig respons og tilbud fra leverandørene. Vi har derfor spurt leverandørene om hva de anser må forbedres.

Det vil også legges til rette for diskusjoner i både plenum og på bordene. Vi ser frem til å se deg på en spennende dag!