NBTA-seminar 21.mai - Tallgrunnlagene som er gull verdt for den reiseansvarlige Tall er et av de viktigste grunnlag for alle beslutninger som gjøres, og derfor er det viktig at det tallmaterialet er av best mulig kvalitet. Det er ofte et stort sprik i kvaliteten på datagrunnlaget mange har, og mange reiseansvarlige kan derfor ikke styre eller kjøpe inn reiserelaterte tjenester på en optimal måte. På seminaret 21. mai får du både innspill til bruk av data fra reiseregningssystem, hvordan du skal ... [Les mer...]

Møte 3.november Bli med og løs nøtten som heter "Styring og kontroll av kurs, konferanse og event" 3.november inviterer NBTA til nytt seminar (og medlemsmiddag), og denne gangen er tema en vanskelig nøtt eller gordisk knute som vi sier i tittelen. De fleste bedrifter, etater eller organisasjoner har problemer med å registrere og styre kostnadene i forbindelse med event, møter, kurs og konferanser. Samtidig kan dette området utgjøre store kostnader, som for enkelte kan utgjøre mer enn vanlige ... [Les mer...]

NBTA Sikkerhetsseminar 10.mars Under en presentasjon på Business Travel Show i London nå i februar uttalte Will Hasler, Business Travel Manager hos PWC, at det er ingen steder som kan defineres å være uten risiko. Tar så bedriftene hensyn til dette? Det skjer mange småhendelser med reisende som aldri kommer opp i media, pga det ikke kom skjedde noe alvorlig. Imidlertid kan disse små hendelsene fort skape mye bryderi og i noen tilfeller få alvorlige følger for de ansatte ogr deres arbeidsgivere. ... [Les mer...]

NBTA Statsseminar 29.april "Hvilke avtaletyper og avrop er de riktige for dine innkjøp av reiserelaterte tjenester?" Temaene i år vil være uløste problemstillinger med rammeavtaler, og hvilke forhold det er viktig å passe på ved bruk av maler som f.eks. DIFI sine. 

< /span> Foredragsholder Jørgen Myhre fra KPMG stiller spørsmålet om du overhode bør kunngjøre rammeavtaler! Han vi snakke om spesielle utfordringer innen avrop og rammeavtaler. Regjeringen snakker om forenklinger ... [Les mer...]