Miljøvennlige reiser årets store tema på GBTA Europa-konferansen

Vi var over 20 medlemmer som deltok på årets GBTA-konferanse i München. Her møtte vi over 1000 andre fra Europa og resten av verden for å utvide nettverket, ha leverandørmøter, bli oppdatert og tilegne oss ny kunnskap.

Et sentralt tema på konferansen var Miljø, og hvordan reisende og bedriftene kan gjøre gode valg når reisen først skal gjennomføres. Det ble også diskutert hva leverandørene bør gjøre for å støtte de reiseansvarlige og deres bedrifter for å kunne gjøre gode miljøvalg.

«Sustainable travel» var en tittel som gikk igjen på mange presentasjoner og workshops.

Hyggelig var det også at vår tidligere styreleder Gunda Djupvik fra NAV og Eli Lindland fra Berg-Hansen Reisebureau var på scenen for å snakke om henholdsvis compliance og NDC.