STATLIG

Velkommen til siden for den statlige nettverksgruppen. Her vil du du finne møtereferat, informasjon, delte dokumenter, maler og felles prosjekter det jobbes med.

Medlemmer i gruppen

Møtereferat

Første møte i nettverksgruppen ble gjennomført 17.juni 2014. Du finner møtereferatet under.

Prosjekt hotel – konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon

Det besluttet å starte et prosjekt for å utvikle en bedre mal for konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon for hotell. Delagerene i gruppen deler sine dokumenter for gjennomsyn/evaluering. Disse dokumentene finner du under.

Difi-mal hotell

Gullsponsorer