FOR STYRET

Her finner du møtereferat, og andre dokumenter for styret.

Styremøter 2013

Styremøter 2012

Styremøter 2013

Styremøter 2012

Generalforsamlinger

Utviklingsarbeid

Her finner du en oversikt over planer og aktiviteter som det arbeides med i henhold til styrets valgte strategi for utvikling av NBTA.

Aktivitetsplan for Styret

Møteplan for Styret for Styret

Full medlemsliste

Oppdatert liste er under utarbeidelse

Vedtekter

Gullsponsorer