INNKJØPSMODELLER

Innkjøpsmodeller

Her vil du finne presentasjoner som ser på innkjøpsmodeller, hva det er viktig å fokusere på, verktøy og mange andre faktorer det er viktig å ta med seg når man skal gjøre innkjøp av reiser.

Reisetrendseminaret 2013

nbtaoslo.pdf

Fra NBTA Reisetrendseminar 6.september 2011

general_negotiation_tips_hints_240511_final.pdf

Fagmøte 24.mai om «Elektroniske anbudsløsninger som E-bid og E-sourcing

Følgende 3 fordrag kan du laste ned
Jobber du etter riktig metode med dine innkjøp?
Hvor går trendene innen innkjøp? Bruker du riktige modeller og fremgangsmåte i forbindelse med innkjøp av reisetjenester? Senior Manager Frank Mikkelsen fra KPMG gir deg muligheten til å vurdere om dine modeller og metoder er modne for utskiftning.
Utviklingen av elektroniske innkjøps- og anbudsmodeller – hva kan du gjøre i dag og imorgen?
Une Cathrin Moslet fra Mercell vil gi oss et innblikk i de mulighetene som finnes i dagens marked og hvor de forventer utviklingen kommer til å gå. Hvordan kan de forbedre dine resultater og prosesser?
Hvordan skal du lykkes med eBid?
Siemens Norge sin fremste ekspert på eBid Adriano Falsia vil dele sine erfaringer fra inn -og utland, og anbefalinger for hvordan eBid kan brukes for å oppnå gode resultater i et innkjøp. Kan du tilpasse dette til dine innkjøp?

presentasjon_kpmg.ppt

presentasjon_mercell.ppt

presentation_e_auctions_e_o_commodities_2.ppt

Verdien av avtaler

American Express Travel debaterer vedrien av avtaler i et dynamisk marked.

verdien_av_avtaler

En Travel Management rolle i endring

På FBTA (Finnish Business Travel Association) sin Nordiske Business Travel Lunch i 2009 ble det debatert rundt endringen i hvem som ivaretok rollen som innkjøpere av reisetjenester. Det ble presentert praktiske eksempel på Business Travel Procurement, hva kjennertegner World Class Procurement og hvordan synliggjøre verdien av Travel Management.

fbta_2009_nbl_procurement.pdf
round_table_fbta_nbl_2009.pdf

Gullsponsorer